Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Εγχειρίδιο χειρισμού κρίσεων λόγω πολιτικών ΔΝΤ από τη CIA! / Already confirmed: Civil liberties under attack! / Greece's creditors gone completely insane! / How the global financial mafia sucked Greece's blood / ECB's economic hitmen / Η Μέρκελ επιβεβαιώνει τα σχέδια των γραφειοφασιστών! /Greece: the low-noise collapse of an entire country/ How the neoliberal establishment tricked the masses again, this time in France / Ενώ η Γερμανία προετοιμάζεται για τα χειρότερα, η Ελλάδα επιμένει στο ευρώ! / Ένας παγκόσμιος "proxy" πόλεμος κατά της ελευθερίας έχει ξεκινήσει! / McCarthyism 2.0 against the independent information / Ο επικεφαλής του "σκιώδους συμβουλίου" της ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι η ευρωζώνη είναι μια χρηματοπιστωτική δικτατορία! / Venezuela case as an emphatic example of why the mainstream media propaganda in the West was so successful in previous decades / Δημοψήφισμα για Grexit: η τελευταία ευκαιρία να σωθεί η Ελλάδα και η τιμή της Αριστεράς / Populism as the new cliche of the elites to stigmatize anyone not aligned with the establishment / Δεν γίνεται έτσι "σύντροφοι" ... / Panama Papers: When mainstream information wears the anti-establishment mask / The Secret Bank Bailout / The head of the ECB “shadow council” confirms that eurozone is a financial dictatorship! / A documentary by Paul Mason about the financial coup in Greece / The ruthless neo-colonialists of 21st century / First cracks to the establishment by the American people / Clinton emails - The race of the Western neo-colonialist vultures over the Libyan corpse / Επιχείρηση Panama Papers: Το κατεστημένο θέλει το μονοπώλιο και στις διαρροές; / Operation "looting of Greece" reaches final stage / Varoufakis describes how Merkel sacrificed Greece to save the Franco-German banks / France officialy enters the neo-Feudal era! / The US establishment just gave its greatest performance so far ... / A significant revelation by WikiLeaks that the media almost ignored / It's official: the US is funding Middle-East jihadists! / Οι αδίστακτοι νεο-αποικιοκράτες του 21ου αιώνα / How to handle political unrest caused by IMF policies! / Πώς το νεοφιλελεύθερο κατεστημένο ξεγέλασε τις μάζες, αυτή τη φορά στη Γαλλία / Οι Γάλλοι νεοαποικιοκράτες επιστρέφουν στην Ελλάδα υπό 'ιδανικές' συνθήκες

17 June, 2017

Varoufakis explains why economics is not science


Russell Brand discusses with Yanis Varoufakis what happens when you take on the political, financial and media elite, and how radical reform can occur. Through accounts of his confrontations with the IMF, European institutions and the German government they examine where true power lies and how it is wielded.

In a particular part of the interview, Varoufakis explains simply why economics is not science:

          I call it organized religion with equations, superstition. The only way to become free of superstition is through overcoming. But you need to study. I've always pissed off my academic colleagues and other economists who actually believe that is real science what they are doing.

       Our mathematical models of the weather can be judged by objective reality. If I am a meteorologist and come up with a prediction that tomorrow there is going to be a heatwave in Leicester square, all we have to do is to wait until tomorrow to see if I'm right or wrong. The weather will either confirm or junk my theories about it.

And by the way, this is exactly the process of how real science progress. Try – fail - come with an improved idea, and so on. Real scientists abolish old theories even if they work well with new ones that explain better the nature, the world, etc.

Varoufakis continues:

        Let's say that I have the same kind of computer model and actual machine and data mining that the meteorologist does, but instead of using it to predict the weather I use it to predict the stock exchange. And suppose that I was somebody very highly respected as a predictor of stock exchange changes and let's say that today, I were to predict that tomorrow is going to be a major crash in the stock exchange. There might be because I predicted it! In society and in the economy, our beliefs about the phenomenon under study are part of the phenomenon under study.


The last paragraph above depicts soundly why mainstream economics are far from the concept of modern science. The 'gurus' of the dominant economic system 'teach' us how economy should be treated, based on mathematical models that assume standard conditions that, essentialy, do not exist in the real world. This kind of peculiar 'determinism' in economics is already considered obsolete in other scientific fields.

In Quantum Mechanics, for example, Heisenberg's uncertainty principle not only acknowledges that the observer affects the final situation of a physical system but also embeds this interference mathematically. As a consequence, the final situation of a physical system can be determined only in statistical terms.

Mainstream economics, dominated by the neoliberal perception, is full of assumptions that are not applicable in the real world, yet being used to justify the satisfaction of the interests of the elites.

Almost everywhere, neoliberal policies imposed through IMF have brought unprecedented disaster. Despite the obvious failure, financial technocrats assume that all cases are similar, imposing the same recipe in every region. Their models are full of assumptions in every level and that's why they fail miserably. Yet, despite the obvious disaster, the neoliberal priesthood demands from societies to adopt its models through simple faith.

Which shows that the only and real target of the mainstream economics, is simply retain the domination of a small elite on the top of the economic hierarchy, at the expense of the majority of the people.

No comments:

Post a Comment