Skip to main content

Λίστα Βαρουφάκη: Σημαντική για λόγους τακτικής

globinfo freexchange

Τα περισσότερα από τα σημεία της λίστας Βαρουφάκη αφήνουν περιθώρια ελιγμών καθώς μπορούν να ερμηνευθούν κατά το δοκούν. Αφορούν την πάταξη της φοροδιαφυγής ειδικά για τα μεγάλα εισοδήματα και τον δραστικό περιορισμό στις άσκοπες σπατάλες στο δημόσιο, όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί προεκλογικά η κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι:

Διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής και 'διάλυση' (disbanding) της φορολογικής ασυλίας. [...] Θα εργασθούμε για τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας στο σκέλος της φορολογικής συμμόρφωσης ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα τμήματα της κοινωνίας, και ειδικά τα εύρωστα, θα συμβάλουν δίκαια στη χρηματοδότηση των δημόσιων πολιτικών.

και

Θα διασφαλίσει πως η ΓΓΔΕ [Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων] διαθέτει επαρκές προσωπικό, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, και ιδιαίτερα οι μονάδες για τους φορολογουμένους υψηλού πλούτου και τους μεγάλους οφειλέτες και θα διασφαλίσει ότι διαθέτει ισχυρές ανακριτικές εξουσίες και εξουσίες δίωξης, και πόρους με βάση τις ικανότητες του ΣΔΟΕ, ώστε να στοχεύσει αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και την είσπραξη οφειλών, από υψηλού εισοδήματος κοινωνικές ομάδες.

Ουσιαστικά είναι αυτό που έλεγε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ για φορολογία τύπων συναλλαγών εκατομμυρίων που απολαμβάνουν φορολογικής ασυλίας και που είναι φυσικό να ενοχλεί πολλούς.

Υπάρχουν σημεία που δηλώνουν ανοιχτά τη θέληση της κυβέρνησης να χτυπήσει τα μεγάλα συμφέροντα:

[Η χώρα θα] Επικεντρωθεί στο λαθρεμπόριο καυσίμων και προϊόντων καπνού, θα παρακολουθήσει τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων (για να αποτραπούν οι απώλειες εσόδων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εισαγωγής) και θα αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος. Η κυβέρνηση σκοπεύει να θέσει άμεσα φιλόδοξους στόχους εσόδων από τους τομείς αυτούς, που θα επιδιωχθούν σε συντονισμό με τον υπουργό Επικρατείας. [...] Ενεργοποιήσει άμεσα την τρέχουσα (και αδρανή) νομοθεσία που ρυθμίσει τα έσοδα των μέσων ενημέρωσης (έντυπων και ηλεκτρονικών), διασφαλίζοντας (μέσω κατάλληλων διαδικασιών) πως θα πληρώνουν στο κράτος σε τιμές αγοράς για τις συχνότητες που χρησιμοποιούν, και πως θα απαγορεύεται η συνεχιζόμενη λειτουργία μονίμως ζημιογόνων μέσων ενημέρωσης (χωρίς διαφανή διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης).

Υπάρχει επίσης ειδική κατηγορία για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Η προσθήκη αυτής της κατηγορίας αποτελεί ουσιαστικά ομολογία της αποτυχίας του προηγούμενου προγράμματος, παρά τους θριάμβους ορισμένων παραγόντων της αντίπαλης πλευράς και μεγάλων ΜΜΕ για υποχώρηση της Ελληνικής πλευράς. Στην ουσία πρόκειται για άλλη μια τακτική νίκη της Ελληνικής πλευράς:

Η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει το σχέδιο της να: Αντιμετωπίσει τις ανάγκες που προκύπτουν από την πρόσφατη αύξηση της απόλυτης φτώχειας (ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και την παροχή ρεύματος) μέσω ιδιαίτερα στοχευμένων μη χρηματικών μέσων (π.χ. κουπόνια τροφίμων). Να το πράξει με τρόπο που θα είναι βοηθητικός για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τη μάχη κατά της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας (π.χ. με έκδοση μιας έξυπνης κάρτας πολίτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάρτα ID στο σύστημα υγείας, αλλά και για την πρόσβαση στο πρόγραμμα κουπονιών σίτισης κ.τλ.). Να αξιολογήσει το πιλοτικό πρόγραμμα για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα με στόχο την επέκτασή του σε πανελλαδική βάση. Εξασφαλίσει ότι η μάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης δεν θα έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Το τελευταίο "μελανό σημείο" που λέει ότι "... η μάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης δεν θα έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο.", προφανώς έγινε για λόγους καθησυχασμού των "αρχιερέων" της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Υπάρχουν όμως και τα άλλα μελανά σημεία της λίστας:

[Οι αρχές θα] Εγκαθιδρύσουν έναν στενότερο δεσμό μεταξύ των συνταξιοδοτικών εισφορών και των εισοδημάτων ...

[Η χώρα θα] Μεταρρυθμίσει το πλέγμα των μισθών του δημοσίου τομέα με σκοπό να αποσυμπιέσει την κατανομή των μισθών μέσω αύξησης της παραγωγής και κατάλληλων πολιτικών προσλήψεων χωρίς να μειώνονται τα τρέχοντα κατώτατα επίπεδα μισθών, διασφαλίζοντας όμως ότι δεν θα αυξηθεί το κονδύλι των μισθών του δημοσίου. [...] Εξορθολογήσει τα μη μισθολογικά επιδόματα, για να μειωθούν οι συνολικές δαπάνες, ...

[Οι ελληνικές αρχές θα] Δεσμευτούν ότι δεν θα καταργήσουν ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί η κυβέρνηση θα σεβαστεί τη διαδικασία, σύμφωνα με την νομοθεσία. [...] Επανεξετάσουν τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν προκηρυχτεί, αποσκοπώντας στην βελτίωση των όρων έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν τα μακροπρόθεσμα οφέλη του δημοσίου, να δημιουργηθούν έσοδα, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, να προωθηθεί η οικονομική ανάκαμψη και να ενισχυθούν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Η έκταση και ο χρόνος των αλλαγών στον κατώτατο μισθό θα γίνουν με διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους Ευρωπαϊκούς και διεθνούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου και του ILO, ενώ θα ληφθούν υπόψη οι συμβουλές ενός νέου ανεξάρτητου σώματος (independent body) για το αν οι αλλαγές στους μισθούς είναι σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα.

[Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στο να] Αφαιρέσει φραγμούς στον ανταγωνισμό βασισμένη σε στοιχεία που θα αντλήσει από τον ΟΟΣΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η λίστα απέχει μερικά έτη φωτός από το email Χαρδούβελη και είναι γραμμένη με μια βολική ασάφεια και γενικότητα που επιτρέπει ελιγμούς στην Ελληνική κυβέρνηση. Φαίνεται ότι είναι σωστή η εκτίμηση ότι πρόκειται όντως για μια 4μηνη εκεχειρία την οποία οι αντίπαλες πλευρές θα χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς. Λίγη σημασία επομένως έχουν αυτά τα σημεία της συμφωνίας. Σημασία έχει η Ελληνική κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα και να προχωρήσει σε γρήγορες κινήσεις που θα την φέρουν σε πλεονεκτική θέση την ώρα της επόμενης μάχης:

... τα χρηματιστηριακά λόμπι που εκπροσωπούνται από την Τρόικα, επιμένουν στους σαδιστικούς δημοσιονομικούς στόχους, ακριβώς επειδή γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι αδύνατον να επιτευχθούν από μια κατεστραμμένη οικονομία. Θα χρησιμοποιήσουν αυτή την τετράμηνη περίοδο απλά ως μια δικαιολογία για να πουν αργότερα ότι συμπεριφέρθηκαν με ιδιαίτερη επιείκεια στην Ελλάδα, την μεταχειρίστηκαν δηλαδή προνομιακά, έτσι ώστε να στρέψουν όλες τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης κατά της Ελλάδας και να απομονώσουν πλήρως την Ελληνική κυβέρνηση. Από την άλλη, ο Τσίπρας πήρε αυτό που ήθελε έτσι ώστε να προετοιμαστεί η χώρα καλύτερα για ένα Grexit. Η Αριστερή κυβέρνηση ξέρει καλά με ποιους έχει να κάνει και θα χρησιμοποιήσει αυτή την περίοδο για να προετοιμαστεί καλύτερα για την επόμενη μάχη αυτού του μεγάλου πολέμου.” (http://failedevolution.blogspot.gr/2015/02/grexit.html)

Τα σημεία της λίστας Βαρουφάκη από το tvxs: http://tvxs.gr/news/ellada/ayto-einai-email-baroyfaki-me-tin-elliniki-protasi

Σχετικά:

Comments

 1. Απόσπασμα από τη λίστα των σαρωτικών μεταρρυθμίσεων του Μπαρουφάκη :

  ¥ Ӂ Ԇ ¥ Ԋ Ӿ ؁ ؋ت ש ؋Ԋ ص طك شش ټ؋ ڂڇي ڞ ڪ گڭᴂ ᶃ ᵿ ᶘ‡ ₩ ₢ ₲ ₯ ₴ ﬦ שּׂ הּ ﭾ ﭷ ﭮ ﭿ ﮝﯙ ﷼ ﷲ ﺝﻺ ﻷﻵ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous26/3/15 05:21

   Σωστό σε βρίσκω.

   Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Τραγωδία στο Μάτι και δεξιό παρακράτος: νέα στοιχεία για πιθανή επιχείρηση προβοκάτσιας

globinfo freexchange     Όπως είχαμε επισημάνει ήδη από τον Σεπτέμβριο του 19, η εγχώρια μιντιακή χούντα και οι καθεστωτικές μαριονέτες της Μητσοτακικής δεξιάς είχαν επιλέξει τελικά να ρίξουν το μεγαλύτερο βάρος της αντι-ΣΥΡΙΖΑ προπαγάνδας σε δύο βασικούς πυλώνες: στη συμφωνία των Πρεσπών και στην τραγωδία στο Μάτι.    Όσο περνούσε ο καιρός και αφού κατακάθισε η σκόνη της μιντιακής προπαγάνδας, όλα έδειχναν ότι το σενάριο μιας πιθανής προβοκάτσιας στην υπόθεση "Μάτι" ενορχηστρωμένης από το δεξιό παρακράτος (όσο και αν αυτό φάνταζε εξωφρενικό), δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί.   Τα πρώτα ισχυρά σημάδια για την πιθανότητα ενός τέτοιου σεναρίου τα έδωσε το ίδιο το καθεστώς Μητσοτάκη με την επιβράβευση των υπεύθυνων αξιωματικών για τη διαχείριση της φωτιάς στο Μάτι, οι οποίοι πήραν προαγωγή! Κάτι φυσικά που απέκρυψαν επιμελώς όλα τα συστημικά κανάλια της μιντιακής χούντας (στην οποία ανήκει ασφαλώς και η Μητσοτακική ΥΕΝΕΔ) που στηρίζει σύσσωμη το καθεστώς. Πρόσφατα, ήρθαν και νέα

Day 821: Julian Assange still in prison

failed evolution   World's number one political prisoner, Julian Assange, still in high security prison for exposing horrendous war crimes carried out by the US imperialists and their allies.      

The notorious London spy school churning out many of the world’s top journalists

The fact that the very department that trains high state officials and agents of secretive three letter agencies is also the place that produces many of the journalists we rely on to stand up to those officials and keep them in check is seriously problematic.   by Alan Macleod   Part 5 - The Bellingcat Boys While the journalists cataloged above are not spooks, some other Department of War Studies figures working in journalism could possibly be described as such, particularly those around the influential and increasingly notorious investigative website Bellingcat . Cameron Colquhoun, for instance, spent almost a decade at GCHQ, Britain’s version of the NSA, where he was a senior analyst running cyber and counter-terrorism operations. He holds qualifications from both King’s College London and the State Department. This background is not disclosed in his Bellingcat profile, which merely describes him as the managing director of a private intelligence company that “ conduct[s] ethical in

US govt, celebrities, bots fuel astroturfed Cuba protests to push regime change

Moderate Rebels   Max Blumenthal and Ben Norton briefly discuss how the US government and corporate media are heavily amplifying small protests in Cuba to destabilize the country. While Washington suffocates the Cuban people with an illegal, 60-year blockade that the entire world just voted against at the UN, C-list celebrities are promoting #SOSCuba propaganda, and thousands of bots are spreading fake news on social media.  

The death of neoliberalism

New Economic Thinking     Market fetishists may not know it yet, but it's over. Suresh Naidu breaks down neoliberalism, and why it can no longer support itself.  

The bourgeoisie did not respect its heavy heritage

232 years later, regression towards the new Feudalism  by system failure It was 14th July of 1789 when the representatives of the bourgeoisie in France promised a different world. Indeed, authoritarianism and depression by Monarchy and Feudalism brought naturally a desire for a more equitable society. The triplet "Liberty, Equality, Fraternity" was not a simple slogan reproduced to become a cliche, but represented the pure willing of the majority for a big change. 128 years later, another revolution, in Russia this time, promised to impose the implementation of those things declared in 1789, as the proletariat was building a class consciousness and the bourgeoisie had already abandoned its initial declarations. Several decades since then, two ostensibly different worlds were fighting against each other. On the one hand, the Soviet Communism that imposed a direct state authoritarianism and a monstrous bureaucracy, on the other, the indirect authoritarianism by the Western stat

Reddit captured by national security state

Redacted Tonight   Lee Camp looks into the fall of Reddit. The website was originally a bastion of free speech where antiestablishment viewpoints and news could be amplified over the corporate propaganda that people in the modern west are used to. The ruling class wouldn't allow that to stand. It's a sad story that has brought us to this point where the front page of Reddit acts as a repository for corporate and State Department propaganda. 

THE ANGRY ARAB: How the US Controls Lebanon

The “war on terror” is even more convenient for Washington’s dreams of hegemony and domination than the previous war on communism, writes As`ad AbuKhalil.    by As`ad AbuKhalil   Part 2 - A War Without Limits   The American “war on terrorism” is even more convenient for U.S. dreams of hegemony and domination than the previous war on communism.  Unlike the latter, the “war on terrorism” knows no end and has no limits.  It is a war with no timetable or specific achievable goals, and that is how the U.S. likes it. The U.S. can’t declare a completion of its war on terrorism, just as states can’t declare an end to wars on crime or poverty. Those are virtual and theoretical wars, but with the U.S. this has become a war industry: essential for world domination.  U.S. troops are now present in most Arab countries. Morocco, Libya, Tunisia, Sudan Egypt, Iraq, Syria, Lebanon, and all Gulf countries host a large presence of U.S. troops. In Lebanon, while the Western media regurgitate Israeli and S

OPCW chief misleads UN with new lies, excuses on Syria cover-up

The Grayzone Facing growing outcry, OPCW Director General Fernando Arias went before the United Nations Security Council and told new falsehoods about his organization’s Syria cover-up scandal — along with more disingenuous excuses to avoid addressing it. Scholar and researcher Piers Robinson joins Aaron Maté to debunk Arias' latest evasions and distortions.  

The notorious London spy school churning out many of the world’s top journalists

The fact that the very department that trains high state officials and agents of secretive three letter agencies is also the place that produces many of the journalists we rely on to stand up to those officials and keep them in check is seriously problematic.   by Alan Macleod   Part 3 - The British invasion Unsurprisingly for a university based in London, the primary journalistic destination for Department of War Studies graduates is the United Kingdom. Indeed, the BBC, the country’s powerful state broadcaster, is full of War Studies alumni. Arif Ansari, head of news at the BBC Asian Network, completed a masters analyzing the Syrian Civil War in 2017 and was soon selected for a leadership development scheme, placing him in charge of a team of 25 journalists who curate news primarily geared toward the substantial Middle Eastern and South Asian communities in Great Britain. Many BBC employees begin studying at King’s years after their careers have already taken off, and balance their pr