Skip to main content

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι τα λόμπι μπορούν να αγνοούν τους πολίτες

Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών παίζει διακοσμητικό ρόλο μέσα στην τερατώδη θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δίνει ένα 'άρωμα' δημοκρατίας στους πολίτες. Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην Κομισιόν, δηλαδή, στα χέρια των τραπεζικών και εταιρικών λόμπι.


Με αφορμή μια προσπάθεια από τους Ευρωπαίους πολίτες να σταματήσουν τις διατλαντικές συμφωνίες TTIP και CETA - οι οποίες φαίνεται ότι υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο τις δημοκρατικές διαδικασίες και δίνουν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στις πολυεθνικές έναντι των κρατών - το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ακυρώνει απόφαση της Κομισιόν με την οποία είχε αρνηθεί να καταχωρήσει την πρόταση των πολιτών.

Παρόλο που με μια πρώτη ανάγνωση, μπορεί κανείς να πιστέψει ότι πρόκειται για μια αποφασιστική νίκη των Ευρωπαίων πολιτών έναντι της Κομισιόν (το κορυφαίο θεσμικό όπλο των λόμπι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση), η ανακοίνωση, τελικά, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι τα λόμπι κυριαρχούν και κυριολεκτικά μπορούν να αγνοούν τους πολίτες.

Πράγματι, η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τονίζει ότι “δεν δικαιολογείται η εξαίρεση από τον δημοκρατικό διάλογο των νομικών πράξεων που αποσκοπούν στην κατάργηση απόφασης με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας, όπως και των πράξεων που έχουν ως αντικείμενο τη μη υπογραφή και τη μη σύναψη τέτοιας συμφωνίας.” και “σκοπός της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών είναι να παρασχεθεί στους πολίτες της Ένωσης η δυνατότητα να μετέχουν περισσότερο στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης, εκθέτοντας αναλυτικά στην Επιτροπή τα ζητήματα που τίθενται από την πρωτοβουλία, καλώντας το εν λόγω θεσμικό όργανο να υποβάλει πρόταση νομικής πράξης της Ένωσης, αφού ενδεχομένως έχουν παρουσιάσει την πρωτοβουλία σε δημόσια ακρόαση διοργανωθείσα από το Κοινοβούλιο, και προκαλώντας, συνεπώς, τον δημοκρατικό διάλογο, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αναμείνουν τη θέσπιση της νομικής πράξης της οποίας η τροποποίηση ή κατάργηση εν τέλει ζητείται.

Ωστόσο, αμέσως μετά από αυτές τις παραγράφους, μια απλή πρόταση αρκεί για να φανεί ποιος πραγματικά κάνει κουμάντο: “... εναπόκειται στην Επιτροπή να αποφασίσει εάν θα ανταποκριθεί στο αίτημα ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών ...”. Και όχι μόνο αυτό. Το Δικαστήριο υποστηρίζει ότι ακριβώς λόγω αυτού του δεδομένου, η “αρχή της θεσμικής ισορροπίας” δεν κινδυνεύει!

Με απλά λόγια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ουσιαστικά παραδέχεται ότι η - κατειλημμένη από τα λόμπι - Κομισιόν βρίσκεται θεσμικά πάνω από τους Ευρωπαίους πολίτες και άρα, μπορεί να τους αγνοεί! Δηλαδή, τελικά, η οποιαδήποτε πρωτοβουλία των πολιτών στην ουσία δεν έχει καμία ισχύ αφού θα ακυρωθεί από τα λόμπι, προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, μέσω της Κομισιόν.


Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου:


Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφασή της τον Σεπτέμβριο του 2014, η Κομισιόν αρνήθηκε ακόμα και να καταχωρήσει την συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών και ότι η ίδια η ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας αναφέρει ρητά ότι "... η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να προτείνει νομοθεσία ως αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας."

Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών παίζει διακοσμητικό ρόλο μέσα στην τερατώδη θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δίνει ένα 'άρωμα' δημοκρατίας στους πολίτες. Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην Κομισιόν, δηλαδή, στα χέρια των τραπεζικών και εταιρικών λόμπι.

Comments

Popular posts from this blog

MSNBC poll on Julian Assange backfires epically

globinfo freexchange
Frequently - if not always - polls set-up by corporate media aim to track public opinion on a specific issue. The results could be used by the deep state apparatus in order to justify an action, or, figure out how to handle a negative trend for the deep state agenda.
Of course, the question could be set-up in a very simplified and convenient manner, so that the results could be translated accordingly.
Yet, the results from the following MSNBC poll on Julian Assange are so devastating for the deep state planning that leave little room for any misconception and manipulation.
Specifically, you have two options to answer the following question: “Should Julian Assange be prosecuted for his involvement in WikiLeaks?
The first option is to answer that "Yes, he is a criminal."
The second option is to answer that "No, he is a whistleblower and deserves protection."
At the time we checked out the results, the second answer prevailed overwhelmingly with 95% (~1…

Trump's failure to start a civil war in Venezuela could be proved disastrous for the plans of the US imperialists

by system failure
Donald Trump and his bloodthirsty warhawks are about to break the record of failed attempted coups against a single country. Concerning Latin America, the US imperialists were setting the desirable conditions for their corporate beasts usually by overthrowing governments and supporting military dictatorships.
But Trump himself has already broken another record. The record of not keeping his promises to the American people - every one of them. The 'anti-interventionist', 'anti-establishment' Trump, has already started a war against Venezuela, which so far includes brutal economic sanctions, sabotage operations, attempted coups. Trump not only does whatever he can in order to satisfy the US neocon/neoliberal establishment and the deep state, but especially in the case of Venezuela, he follows the obsolete CIA playbook to the letter.
So, after a series of failed orchestrated coups, Trump's warhawks attempted to start a civil war in Venezuela by mobiliz…

Former top US official confirms: military action against Venezuela will become a Vietnam 2.0 for the US imperialists

globinfo freexchange
Former US Chief of Staff for Secretary of State, Lawrence Wilkerson, spoke with Sharmini Peries of the Real News about Trump's plans for a potential US military action against Venezuela.

As he pointed out:
Elliott Abrams, Mike Pompeo, John Bolton, and the administration’s approach to Venezuela, is as if they were Panama or they were Honduras. They are not. They’re very professional. That puts them above Argentina, above Chile, whose militaries are quite competent, too. 
Mr. Trump ought to be very, very careful about saying he’s going to send marines or soldiers to Venezuela because the Venezuelan military will be unified immediately. It will take to the hills and it will fight as the Vietnamese did during the Vietnam War, and as the Taliban are in Afghanistan right now: to the last marine, to the last soldier.
Putin is a smart man, probably told Trump 'you don’t want to get involved in those jungles. You don’t want to get involved in those mountains. You …

Latest ridiculous attempts by the US propaganda machine on Gaza, Venezuela – enjoy

globinfo freexchange
Plenty of propaganda is manufactured by the US deep state apparatus to push for the imperialist agenda. Yet, some elements of the propaganda machine are still unable to realize that independent truth seekers and real journalists are watching, and therefore, these elements could be easily exposed.
Sloppy efforts immediately backfire in social media and the Internet. Most recent sloppy efforts are related to Gaza and Venezuela.
As the Newsweekreported:
Senior 2020 Trump campaign adviser Katrina Pierson used a 2015 video showing a Ukrainian rocket launch alongside comments about this weekend's deadly attacks between Israel and Gaza militants and a condemnation of congresswoman Ilhan Omar.
Pierson, who was Donald Trump's 2016 campaign spokesperson and is a frequent cable news guest, shared the video—which was first posted online in 2015 and reportedly shows Ukraine launching dozens of rockets at Russian-backed separatists—on Sunday.
Alongsi…

Fox clowns committed suicide by bringing Bernie Sanders inside their nest to destroy them

... and the liberal centrists must be really pissed off
globinfo freexchange
It was epic indeed. The moment where the crowd inside the Fox ultra-right nest enthusiastically cheers in favor of a government-run healthcare system, could actually be considered a historical moment, thanks to Bernie Sanders.
The moment clearly depicts and officially marks the end of controlled audiences in controlled MSM environments. It shows that the well-paid MSM pundits and their producers are finding increasingly difficult to set up the scene according to the desirable agenda. Therefore, audience reactions can't be directed, or predicted in many cases by the MSM 'experts'.
The shock for the MSM tools was inevitable. It shows that they are now completely detached from the ordinary people and their problems.
But the whole thing highlighted something even more fundamental. It was another loud evidence for the fact that the BS neoliberal narratives don't work anymore.
And even more remarkably, th…

CNN sets up a fully controlled audience panel to promote pro-establishment candidates using Bernie Sanders progressive agenda

 An example of advanced psy-ops by the corporate media 

globinfo freexchange

As we wrote recently, the moment where the crowd inside the Fox ultra-right nest enthusiastically cheers in favor of a government-run healthcare system, could actually be considered a historical moment, thanks to Bernie Sanders.

The moment clearly depicts and officially marks the end of controlled audiences in controlled MSM environments. It shows that the well-paid MSM pundits and their producers are finding increasingly difficult to set up the scene according to the desirable agenda. Therefore, audience reactions can't be directed, or predicted in many cases by the MSM 'experts'.
Now, here is an example showing a successful set up through a controlled audience. It took place inside CNN and there is plenty of evidence that was indeed carefully set up. In the following video, Mike Figueredo of the Humanist Report felt optimistic, but also quite frustrated at the same time. Figueredo's reaction …

Chelsea Manning proves that she is a real hero

globinfo freexchange
Outside of an Alexandria, Virginia courtroom, Chelsea Manning explained to reporters why she would refuse to testify before a second grand jury investigating Wikileaks' Julian Assange, and as a result, face jail time once again. On May 9, Manning was released from jail because the term of the last grand jury she refused to testify before expired. She was immediately subpoenaed once again—for May 16.
Her following words clearly depict that Chelsea Manning is a person with strong and solid principles and a real hero:
I will not cooperate with this or any other grand jury, so it doesn’t matter what it is, or what the case is. I’m just not going to comply or cooperate. Facing jail again, potentially today, doesn’t change my stance. The prosecutors are deliberately placing me in an impossible position: go to jail and face the prospect of being held in contempt again, or, in the alternative, foregoing my principles, the strong positions that I have, that I hold dear…

Chemical weapons assessment contradicting official Syria narrative is authentic

The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) has begun responding to queries by the press about a leaked document which contradicts official OPCW findings on an alleged chemical weapons attack last year in Douma, Syria. The prepared statement they’ve been using in response to these queries confirms the authenticity of the document.
To recap, a few days ago the Working Group on Syria, Propaganda and Media (WGSPM) published a document signed by a man named Ian Henderson, whose name is seen listed in expert leadership positions on OPCW documents from as far back as 1998 and as recently as 2018. It’s unknown who leaked the document and what other media organizations they may have tried to send it to.
The report picks apart the extremely shaky physics and narratives of the official OPCW analysis on the gas cylinders allegedly dropped from Syrian government aircraft in the Douma attack, and concludes that “The dimensions, characteristics and appearance of the cylinders, a…

Updates for a possible coup against Jeremy Corbyn

 globinfo freexchange

In this episode of RT's Going Underground, former MP and author of A Very British Coup and The Friends of Harry Perkins, Chris Mullin, spoke about the history of MI5 and MI6 meddling in UK politics against Labour Party leaders. He also estimated whether a British coup is underway against Jeremy Corbyn.
The story of A Very British Coup was set in the 1980s when there was speculation about the possibility of a government led by someone like Tony Benn and the establishment conspired to bring it down. The establishment in this case being a sort of mixture of the security and intelligence services, the media barons, with a little help from the Americans. 
Tony Benn looked likely to become deputy leader of the Labour Party which at the time was strongly challenging the government of Margaret Thatcher in the opinion polls. Persistent rumours circulated over the years about attempts by members of the British security services, and other wings of the British Establish…

How GMO seeds and Monsanto/Bayer’s “RoundUp” are driving US policy in Venezuela

With Juan Guaidó’s parallel government attempting to take power with the backing of the U.S., it is telling that the top political donors of those in the U.S. most fervently pushing regime change in Venezuela have close ties to Monsanto and major financial stakes in Bayer.
by Whitney Webb
Part 4 - Why is a top to Marco Rubio increasing his stake in Bayer while others flee?
Yet, it is AEI’s top individual donor noted in the accidental “schedule of contributors” disclosure who is most telling about the private biotech interests guiding the Trump administration’s Venezuela policy. Paul Singer, the controversial billionaire hedge fund manager, has long been a major donor to neoconservative and Zionist causes — helping fund the Foreign Policy Initiative (FPI), the successor to the Project for a New American Century (PNAC); and the neoconservative and islamophobic Foundation for the Defense of Democracies (FDD), in addition to the AEI.
Singer is notably one of the top political donors to Senat…