Skip to main content

Το παραμύθι της κυπριακής οικονομίας και ο «δράκος» του

του Γιώργου Διαγουρτά

Ένα από τα επιχειρήματα των πολιτικών, οικονομολόγων και δημοσιογράφων της «κυρίαρχης άποψης» στη χώρα μας είναι πως «στην Ελλάδα απέτυχαν οι πολιτικές των μνημονίων γιατί ποτέ δεν εφαρμόστηκαν, σε αντίθεση με άλλες χώρες που τα κατάφεραν και επανήλθαν γρήγορα στις αγορές». Μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα «επιτυχίας των μνημονίων» χρησιμοποιούν αυτό της Κύπρου.

Η κυπριακή κρίση ξεκίνησε το 2012 και κορυφώθηκε το Μάρτιο του 2013 με το κλείσιμο για μια εβδομάδα των τραπεζών, το κούρεμα 40% των καταθέσεων πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ, την υπογραφή του «πακέτου διάσωσης» με την ΕΕ και το ΔΝΤ ύψους 10 δις ευρώ και τη συμφωνία υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για τα επόμενα έτη.

Αν και διαφέρουν τα χαρακτηριστικά και το μέγεθος της κυπριακής οικονομίας σε σύγκριση με την ελληνική, ας δούμε με οικονομικά στοιχεία την «επιτυχία» του κυπριακού υποδείγματος μετά την επιβολή του «προγράμματος προσαρμογής» το 2013.

Πράγματι η κυπριακή οικονομία από το 1ο τρίμηνο του 2015 παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με αποτέλεσμα το 2015 να κλείσει με αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6% σε σταθερές τιμές μετά από 3 χρόνια ύφεσης (2012-2014) και μείωσης του ΑΕΠ κατά 14,3% (από 27,09 δις δολάρια σε 23,23 δις δολάρια). Οι αναπτυξιακοί ρυθμοί συνεχίζονται και το 1ο εξάμηνο του 2016 με ρυθμούς ανάπτυξης στο 2,7% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2015. Και η ανεργία εμφανίζει πτωτική τάση: στα τέλη του 2013 είχε ξεπεράσει το 16% και σήμερα είναι κοντά στο 12%.

Όμως παρά τα θετικά στοιχεία της κυπριακής οικονομίας, οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν προήλθαν εξαιτίας του παραγωγικού της μετασχηματισμού και κάποιου νέου παραγωγικού σχεδίου, αλλά εξαιτίας της επαναφοράς του τριτογενή τομέα της κυπριακής οικονομίας, του τομέα των υπηρεσιών (πλην του δημόσιου τομέα) δηλαδή, σε αναπτυξιακούς ρυθμούς την τελευταία διετία, αύξηση του τριτογενή τομέα (που προήλθε από την επαναφορά της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών στην κυπριακή οικονομία) και στο χαμηλό εταιρικό φόρο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Ο εταιρικός φόρος στην Κύπρο αυξήθηκε το 2013 από το 10 στο 12,5%, αλλά παραμένει ο χαμηλότερος εταιρικός φόρος, μαζί με την Ιρλανδία, στην ΕΕ. Άλλωστε, συγκρίνοντας τον τριτογενή τομέα της κυπριακής οικονομίας με το ΑΕΠ της χώρας είναι φανερό πως ο τομέας των υπηρεσιών είναι αυτός που «δείχνει το δρόμο» στην κυπριακή οικονομία τουλάχιστον για την τελευταία δεκαετία.

Μάλιστα, παρατηρώντας την συνεισφορά της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ανά παραγωγικό κλάδο, στην αύξηση του ΑΕΠ της κύπριακής οικονομίας, διαπιστώνεται πως, όπως και πριν την κρίση, ο κλάδος των εμπορεύσιμων υπηρεσιών (επιχειρήσεις με έδρα τη Κύπρο που παρέχουν υπηρεσίες στο εξωτερικό) είναι αυτός που ωθεί σε ρυθμούς ανάκαμψης την κυπριακή οικονομία.

Υπάρχει, όμως, και ένας μεγάλος χαμένος σε αυτή την «παραμυθένια» ιστορία του «κυπριακού θαύματος» και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κύπριο εργαζόμενο. Στην διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ο μέσος μισθός των εργαζομένων εξακολουθεί να μειώνεται, συμπληρώνοντας αισίως, το 2ο εξάμηνο του 2016, 14 συνεχή τρίμηνα μείωσης του μέσου μισθού σε ετήσια βάση. Μάλιστα, σε σύγκριση με το 2012 η Κύπρος έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση (ελάχιστα μικρότερη από την Ελλάδα) του μέσου ωριαίου κόστους εργασίας από 16,8 ευρώ/ώρα σε 15,6 ευρώ/ώρα.

Επίσης, η Κύπρος έχει τη μεγαλύτερη μείωση στο μοναδιαίο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο μετά την Ιρλανδία και την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως έτος βάσης το 2010. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο το 2015 σε σύγκριση με το 2010 έχει μειωθεί κατά 6,6%.

Τέλος, παρά τη μείωση της ανεργίας, η σύνθεση των εργασιακών συμβάσεων στην κυπριακή αγορά εργασίας έχει αλλάξει ριζικά την τελευταία δεκαετία. Οι μερικώς ασχολούμενοι από το 7,5% στο σύνολο των εργαζομένων το 2009 έφτασαν στο 13,6% το 2015. Μάλιστα η Κύπρος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό υποαπασχολούμενων (πάνω από 8% των εργαζομένων) στο σύνολο των εργαζομένων στην ΕΕ, γεγονός που δείχνει πως ένα πολύ σημαντικό μερίδιο των Κύπριων εργαζομένων δεν είναι ικανοποιημένο από το είδος της εργασιακής σύμβασης που έχει συνάψει.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι φανερό πως το κυπριακό «παραμύθι» έχει τους «δράκους» του και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Κύπριους εργαζομένους, που εξακολουθούν να είναι χαμένοι ακόμα και την περίοδο ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας τους τελευταίους 18 μήνες. Είναι επίσης φανερό πως η κυπριακή οικονομία, εκ νέου, στηρίζει την ανάκαμψή της στον επισφαλή τριτογενή τομέα και στον κλάδο των υπηρεσιών εξαιτίας του χαμηλού εταιρικού φόρου. Πιθανότατα, όπως και με την Ιρλανδία, πολλές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους εντός ευρωζώνης προτιμούν να εμφανίζουν ως φορολογική έδρα την Κύπρο λόγω του χαμηλού εταιρικού φορολογικού συντελεστή. Συνεπώς, την οικονομική ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας την καρπώνεται αποκλειστικά το επιχειρηματικό κεφάλαιο που δραστηριοποιείται στη χώρα αυξάνοντας την κερδοφορία και το μερίδιο του στην πίτα του παραγόμενου προϊόντος.

Πηγή – γραφήματα – παραπομπές:

Comments

Popular posts from this blog

Trump's "brigades" are ready to start a civil war in case he loses November's election

globinfo freexchange
Signs show an extremely explosive situation now in the America of Donald Trump. 
Starting with the murder of George Floyd, we witness almost in daily basis some very disturbing incidents, which unveil a deeply divided society that was hiding for decades behind the "American dream" facade. As the facade now rapidly collapses, due to a major financial crisis and a pandemic, in less than fifteen years, the reality looks terrifying.
In a latest incident, Common Dreamsreported that members of a far right militia group were arrested Monday evening in Albuquerque after a standoff at a statue of a notoriously brutal conquistador in the New Mexico city turned violent with a demonstrator advocating for the removal of the monument shot and sent to the hospital.
As dusk fell, demonstrators began attempting to pull the monument down from its pedestal on the Albuquerque Museum grounds. At that point, members of the New Mexico Civil Guard militia group moved in, attack…

Evidence that Biden will start an AI-conducted war with Iran on behalf of the new Military-HighTech complex

globinfo freexchange

About two months ago, we mentioned Joe Biden's terrible response on whether he would lift sanctions on Iran due the COVID-19 pandemic crisis.
As we wrote back then, Biden didn't even bother to defend one of the very few positive achievements that the Obama administration - during which he served as vice-president - left behind: the Iran nuclear deal.

Instead, he dropped all the assets he had in his arsenal that would help him attack Trump from the Left. And he did it, just only to make sure that he would not disturb the deep state apparatus with his response because the question was meant to test Biden's loyalty on the deep state agenda.

Connecting the dots, we found something even more terrifying. New evidence shows that key people around Biden and his potential cabinet in case he wins November's election, are deeply connected with the Military-HighTech complex. And that they will not hesitate to make Iran a test field for the first AI war i…

Ο Κούλης επιβεβαιώνει πλήρως ότι θα εφαρμόσει νέο, σκληρό μνημόνιο!

globinfo freexchange
Όπως είχαμε αναφέρει ήδη από το 2016 και αμέσως μετά την εκλογή Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ, το αποτέλεσμα των εσωτερικών εκλογών στη γαλάζια παράταξη έλυνε τα χέρια του άξονα Βρυξελλών-Βερολίνου. Οι γραφειοφασίστες των Βρυξελλών και το διευθυντήριο του Βερολίνου απέκτησαν μια πρώτης τάξεως εφεδρεία σε περίπτωση που τα πράγματα "στράβωναν" με την κυβέρνηση Τσίπρα.  
Έτσι, ο νέος [τότε] αρχηγός της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτελεί την καλύτερη λύση προκειμένου να εφαρμόσει πιστά τις πιο σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές προκειμένου να ολοκληρωθεί το πείραμα με κάθε λεπτομέρεια.
Ήρθε η ώρα να μας επαληθεύσει πλήρως ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του tvxs.gr:
Μνημόνια με τη μορφή κυβερνητικής πολιτικής είναι το οικονομικό σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στους Financial Times, με αφορμή τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 17-18 Ιουλίου. Ο πρωθυπουργός μάλιστα θεωρεί ότι η πανδημία μπορεί να αποτελέσει…

Firm linked to HHS’ Robert Kadlec poised to become exclusive manufacture of COVID-19 vaccines

A pharmaceutical firm with a dark history and questionable ties to serving ASPR Robert Kadlec is poised to become the exclusive manufacturer of the COVID-19 vaccines now being funded through Trump’s Operation Warp Speed.
by Raul Diego 
Part 1
Trump’s much-ballyhooed “Operation Warp Speed” unveiled in May of this year to produce and deploy a COVID-19 vaccine in the U.S. is shaping up to be yet another scheme to funnel millions of dollars into a singularly corrupt pharmaceutical entity with deep ties to Robert Kadlec, the serving Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR), who is in charge of the Strategic National Stockpile and is the architect of the legislative edifice which currently governs the nation’s public-private partnership (PPP) approach to health emergencies.
The task force’s latest and largest grant was awarded to Maryland-based Novavax, Inc. to cover late-stage testing and manufacturing of their COVID-19 vaccine candidate. Only the sixth company to receive fed…

Trump used looted Venezuelan public money to build border wall with Mexico

An estimated $24 billion of Venezuelan public money has been looted, and the Trump administration has used at least $601 million of it to construct a militarized wall on the US-Mexico border.
by Ben Norton
Part 2 - Right-wing opposition upset Trump didn’t give Guaidó gang all stolen Venezuelan money
The Trump corruption scandal has been almost entirely ignored by mainstream corporate media outlets. Univision buried its own scoop deep in a report that advanced the talking points of Venezuela’s US-backed right-wing opposition and referred to the elected government of President Nicolás Maduro as a “widely repudiated regime.
Univision, the largest corporate media network in the United States that focuses on Latino issues, is owned by billionaire-controlled private equity firms, one of the most prominent of whom is the Israeli-American oligarch Haim Saban.
Based in Miami, the de facto capital of the Latin American right, this massive media conglomerate acts as a mouthpiece for conservative f…

What does community control of police look like?

The Grayzone
Red Lines host Anya Parampil speaks with Chicago-based activist and author Frank Chapman about his life story as well as his vision for community control over the police. 
Frank has been in the struggle for more than 50 years— beginning with his time as a young man serving a life sentence in Missouri state prison. While incarcerated, Chapman became a self-taught radical, eventually leading a successful fight to desegregate Missouri state prisons and cchieve his own freedom. Chapman shares his remarkable story his memoir, "The Damned Don't Cry, Pages From the Life of a Black Prisoner & Organizer".

Σκάνδαλο με υπογραφή Μητσοτάκη

Επιβεβαιώνονται οι υποψίες ότι τεράστια ποσά της καμπάνιας «Μένουμε Σπίτι» μοιράστηκαν στους «ημετέρους» και τους «υποστηρικτές» της κυβέρνησης.
Δημήτρης Ψαρράς
Μετά την πίεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και την επιμονή ελάχιστων μέσων ενημέρωσης, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να δώσει χθες στη δημοσιότητα τον πίνακα με τους αποδέκτες και τα ποσά που μοιράστηκαν στον καθένα από το κονδύλι των 20 εκατ. ευρώ της καμπάνιας «Μένουμε Σπίτι».
Η «Εφ.Συν.» από την πρώτη στιγμή στηλίτευσε τη σκανδαλώδη διαδικασία που ακολουθήθηκε, ενώ πριν από δυο βδομάδες (23.6.) προχώρησε και σε αίτηση προς τους δυο αρμόδιους υφυπουργούς, Πέτσα και Σκυλακάκη, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η οποία δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
Τελικά δίκιο είχε και έκρυβε τη λίστα η κυβέρνηση. Η δημοσιοποίηση των ποσών στον πίνακα των 1.232 μέσων ενημέρωσης που ανακοινώθηκε χθες αφήνει τον αναγνώστη άφωνο. Παρά το γεγονός ότι μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα, κατά το οποίο είναι βέβαιο ότι έγιναν κά…

Here we go again: neoliberal machine prepares ground to blame the Greens for a potential Biden defeat in November

globinfo freexchange

It seems that the neoliberal machine creates the suitable climate in order to put the blame on the usual scapegoats in case Joe Biden loses November's election.

Politico's recent article leaves little doubt. Check out the title:
Jill Stein cost Hillary dearly in 2016. Democrats are still writing off her successor.

And the first paragraphs confirm the case:

                         Jill Stein still haunts Hillary Clinton’s campaign team. “Oh woof. I can’t bear to talk about that,” said former communications director Jennifer Palmieri. For good reason: Had voters in Pennsylvania, Michigan and Wisconsin cast their ballots for Clinton rather than the Green Party’s Stein, Clinton would be president. 

                         Now, with the Green Party set to elevate its presumptive nominee — Howie Hawkins, a longtime labor activist keen on attracting disillusioned Bernie Sanders voters and calling for a “#DemExit” — many Democrats are unfazed. Not to worry, they sa…

Meet the far-right oligarchs working to topple Mexico’s progressive President AMLO

A Trump-like Mexican oligarch, Gilberto Lozano, is leading a coalition of corporate leaders and far-right fanatics called FRENA to try to overthrow President Andrés Manuel López Obrador.
by José Guadalupe Argüello III and Ben Norton
Part 2 - The extremist National Anti-AMLO Front (FRENA) proposes a color revolution
On May 30 and throughout the weekend of June 13 and 14, traffic across Mexico was disrupted with motorcades of honking cars displaying signs of opposition to President López Obrador. In the days leading up to the event, opposition supporters in the country, and in parts of the United States, had been called to protest in vehicle caravans under the slogan “Andrés López, we don’t want you.”
The group that organized these protests calls itself the National Anti-AMLO Front (Frente Nacional Anti-AMLO in Spanish), and uses the acronym FRENAAA, typically simplified to FRENA. This far-right Mexican group modeled its demonstrations against AMLO after similar protests organized by the …

Leaked documents reveal right-wing oligarch plot to overthrow Mexico’s AMLO

Mexico’s oligarchs and establishment political parties have united in a secret alliance to try to remove left-wing President López Obrador from power, with help from the media, Washington, and Wall Street. Leaked documents lay out their devious strategy.
by Ben Norton 
Part 3 - Mexico’s establishment political parties and former presidents unite to oust AMLO
With backing from the US government and utter dominance of media narratives, the Broad Opposition Bloc plan is to unite all of Mexico’s establishment political parties.
Together, these parties could potentially run candidates under the BOA umbrella, according to the document. Their goal would be, in the 2021 legislative elections, to end the majority that AMLO’s left-wing party Morena won in Mexico’s Chamber of Deputies. 
After that, BOA states clearly that it plans to block reforms in the Mexican legislature, and ultimately impeach President López Obrador by 2022 — at least two years before his term ends.
Quite revealing is that th…